header logo

 

Musikk fra livetsbegynnelse: 2.5 - 4 år

Musikkførskole: 4- 6 år

 

Musikkførskolen danner et godt grunnlag for all videre musikkopplæring.

For barn fra 4 - 5½ år

Her blir barna fortrolige med å uttrykke seg musikalsk gjennom sang, lek, rytmikk og bevegelse etter musikk. Gjennom rim og regler, musikkeventyr og dramatisering flettes musikken inn i barnas fantasiverden, og utvikler deres musikkglede og musikalitet.

Kulturarven har også sin plass på musikkførskolen. Vi har en stor sangskatt å ta vare på, og vi ønsker å gjøre barna kjent med norske folkeviser og sangleker, og tradisjonelle og nyere barnesanger.

Rytmeinstrumentene tas i bruk i rytme- og gehørtreningen og barna akkompagnerer folketoner, barnesanger og klassiske musikkstykker på trommer, tamburiner, bjellekranser, triangler, cymbaler, marakasser o.s.v.

Musikkførskole 2,  hovedvekt med barn fra 5-6 år

Musikkopplæringen blir nå mer målrettet og visuell ved bruk av materialarbeider, enkel note- og taktopplæring, gehørspill og enkel improvisasjon på ORFF-instrumenter som xylofoner, metallofoner, klokkespill, trommer, tamburiner og andre rytmeinstrumenter.

Alle musikalske begreper innlæres gjennom sang, spill, dans, drama, lydforming, folkeeventyr, musikkeventyr, rytmikk og bevegelse etter musikk, bygget på en musikalsk og rytmisk progresjon.

Musikkførskolen danner et godt grunnlag for all videre musikkopplæring.


 Kursplan Høst 2017

PM
Kode
DagTidAlderKursstart
Vår / Høst
Min.
Pr. Gang
Varighet
pr. semester
PrisKursleder
Senter Syd
MFLB 1 Torsdag 17:15 2,5 - 4 uke 41 45 min 12 uker 1960,- Runa
MF 1 Torsdag 18:20 4 - 6 år uke 41 45 min. 12 uker 1960,- Runa
Misjonskirke på Majorstuen
MFLB 2 Onsdag 17:30 2,5 - 4 år uke 38 45 min. 12 uker 1960,- Runa
MF 2 Onsdag 18:30 4 - 6 år uke 38 45 min. 12 uker 1960,- Runa

 

Kursplan Vår 2017

PM
Kode
DagTidAlderKursstart
Vår / Høst
Min.
Pr. Gang
Varighet
pr. semester
PrisKursleder
Senter Syd
MFLB 1 Torsdag 17:15 3.5 - 5 uke 10 45 min 12 uker 1960,- Runa
Misjonskirke på Majorstuen
MF 2 Onsdag 18:00 3.5 - 5.5 år uke 5 45 min. 12 uker 1960,- Runa