header logo

 

Musikk fra livetsbegynnelse: 2.5 - 4 år

Stor instrumentpark med perkusjons og rytmeinstrumenter.

Vi har som mål at både små og store kursdeltakere skal få oppleve musikken i hele kroppen, å kjenne gleden ved sammen å uttrykke seg gjennom sang, musikk, dans, spill og bevegelse:

Tradisjonelle barnesanger og den norske folkemusikken har en viktig plass i undervisningen av de minste barna.

Vi danser ringdanser og beveger oss fritt etter musikken. Vi synger bånsuller, vuggeviser, tradisjonelle og nye barnesanger. Vi lærere rim og regler og synger folkemusikk fra hele verden.

Vi tar i bruk afrikanske trommer (djember), marakasser, bjellekranser, små tamburiner, triangler, håndtrommer og andre perkusjons og rytmeinstrumenter. Kurset vil gå over 10 eller 12 uker/ ganger a 45 min. pr. gang.

 Musikkførskole: 4- 6 år

Musikkførskolen danner et godt grunnlag for all videre musikkopplæring.

Her blir barna fortrolige med å uttrykke seg musikalsk gjennom sang, lek, rytmikk og bevegelse etter musikk. Gjennom rim og regler, musikkeventyr og dramatisering flettes musikken inn i barnas fantasiverden, og utvikler deres musikkglede og musikalitet.

Kulturarven har også sin plass på musikkførskolen. Vi har en stor sangskatt å ta vare på, og vi ønsker å gjøre barna kjent med norske folkeviser og sangleker, og tradisjonelle og nyere barnesanger.

Rytmeinstrumentene tas i bruk i rytme- og gehørtreningen og barna akkompagnerer folketoner, barnesanger og klassiske musikkstykker på trommer, tamburiner, bjellekranser, triangler, cymbaler, marakasser o.s.v.

Musikkopplæringen blir nå mer målrettet og visuell ved bruk av materialarbeider, enkel note- og taktopplæring, gehørspill og enkel improvisasjon på ORFF-instrumenter som xylofoner, metallofoner, klokkespill, trommer, tamburiner og andre rytmeinstrumenter.

Alle musikalske begreper innlæres gjennom sang, spill, dans, drama, lydforming, folkeeventyr, musikkeventyr, rytmikk og bevegelse etter musikk, bygget på en musikalsk og rytmisk progresjon.

Musikkførskolen danner et godt grunnlag for all videre musikkopplæring.


 Kursplan Høst 2017

PM
Kode
DagTidAlderKursstart
Vår / Høst
Min.
Pr. Gang
Varighet
pr. semester
PrisKursleder
Senter Syd
MFLB 1 Torsdag 17:15 2,5 - 4 uke 41 45 min 12 uker 1960,- Runa
MF 1 Torsdag 18:20 4 - 6  uke 41 45 min. 12 uker 1960,- Runa
Oslo musikklærerforening på Majorstuen
MFLB 2 Torsdag  17:30 3 - 5  uke 39 45 min. 12 uker 1960,- Runa

 

Kursplan Vår 2018

PM
Kode
DagTidAlderKursstart
Vår / Høst
Min.
Pr. Gang
Varighet
pr. semester
PrisKursleder
Senter Syd
MFLB 1 Torsdag 17:15 2.5 - 4 uke 5 45 min 12 uker 1960,- Runa
MF1 Torsdag 18:00 4 - 6 uke 5 45 min 12 uker 1960 Runa
Oslo musikklærerforening på Majorstuen
MFLB2  Torsdag 17:15 2.5 - 4 uke 5 45 min 12 uker 1960,- Runa
MF 2 Torsdag 18:00 4 - 6 uke 5 45 min 12 uker 1960,- Runa