header logo

 

Trenger du pianostemmer?

Nybegynnere, videregående - høyere nivå.

Inntak av elever gjennom hele skoleåret.
PÅMELD DEG NÅ  TIL SOMMERSKOLEN OG HØSTSEMESTERET 2017 

Se lærere som underviser ved musikkskoleavdelingen  

Barn fra 7 år, ungdom og voksne som spiller, eller ønsker å lære å spille et instrument kan få Individuell undervisning: 30, 40 eller 50 min. pr. uke. Vi tilbyr også Gruppe- undervisning, dersom elevene er på samme nivå og helst kjenner hverandre fra før.

Se også våre kurstilbud som settes opp hvert semester over et bestemt antall uker i store grupper. Vi tilbyr bl.a en rekke Gitarkurs og div. workshops  i større grupper  - Les mer

Priser, Individuell og gruppeundervisning

Skolen tilbyr undervisning i de fleste sjangere og stilarter:

Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg!

Vi tilbyr undervisning på følgende instrumenter:
 • Sang
 • Piano on tangenter
 • Keyboards / Synth
 • Gitar
 • Klassisk gitar
 • El. gitar
 • Ukulele
 • El. bass
 • Kontrabass
 • Banjo
 • Mandolin
 • Trommesett / Slagverk
 • Afrikanske Trommer
  (Djember)
 • Perkusjon
  Marimba
  Xylofoner
 • Tverrfløyte
 • Saksofon
 • Klarinett
 • Trompet
 • Fiolin
 • Bratsj
 • Cello

1.Music-lessons-for-childrenVi har en høyt utdannet lærerstab som tilbyr undervisning på alle nivåer i de fleste sjangere og stilarter. Se lærerpresentasjoner, musikkskoleavdelingen.

Prøvetimer - gjelder for semesterundervisning, ikke for sommerskolen

Nye elever kan få tilbud om 3 betalte prøvetimer før han/hun bestemmer seg for videre undervisning ved skolen. Eleven kan etter prøvetimene velge å avslutte undervisningen eller evt. bytte lærere eller instrument. Prøvetimene bookes inn i lokalene 3 ganger/ uker på rad, senest en uke fra påmeldingsdato. Dersom du ikke har blitt kontaktet i løpet av 7 dager, vennligst kontakt skolen. Dersom du ønsker å ta prøvetimene senere i semesteret må dette oppgis ved påmelding. Vi kan da ikke garantere at vi har en ledig lærer.
Prøvetimene innbetales forskuddsvis, før første time. Dersom du ønkser å fortsette undervisningen etter prøvetimene vil du motta ny faktura for resten av det aktuelle semesteret. Eleven beholder dag og tidspunktet for undervisningen hos samme lærere, hvis ikke annet avtales med læreren/skolen.

Sommerskolen

Om sommeren kan timene kan tas i løpet av juni, juli og august 30, 40 eller 50 minutter pr. gang etter fleksibel avtale når det passer for eleven.
Se eget undervisningsreglement for sommerskolen.

Semesterbetaling

Dersom eleven ved semesterstart ønsker å dele opp semesterfakturaen i 2 eller 3 deler kan foresatte/elev over 18 år sende inn melding om dette til skolen samme uke du er ferdig med prøvetimene.

SKOLENS ELEVKONSERTER

Å delta på skolens elevkonserter er en viktig og verdifull del av undervisningen. Hvert semester avsluttes med elevkonserter og debutkonserter der vi ønsker velkommen foreldre, besteforeldre og venner  i en fint pyntet konsertsal og  elever i alle aldre kommer med sine instrumenter for å  glede publikum med vakker sang og musikk. For nyttig info klikk her     
Elevkonsertene vil inspirere og lære deg å formidle musikk og gi et innblikk i det å være en utøvende musiker. Se også våre undervisningstilbud for skolens videregående elever.


Oppsigelse av elevplass ved semesterslutt (høst/vår)

Dersom eleven ikke ønsker å fortsette etter semesteret er utmeldingsfristene 7. desember, gjeldende fra semesterstart i vårsemesteret uke 4 og 1. juni, gjeldende far semesterstart i uke 34 i august. Utmeldingen må sendes til skolens administrasjon; til kontaktoss@maya-kulturskole.no
Du vil da motta en utmeldingsbekreftelse på mail innen 3 virkedager. Dersom eleven ikke sier opp elevplassen ved semesterslutt beholder eleven elevplassen ved skolen og trenger ikke sende inn ny påmelding for neste semester.

Hvis ikke vil du få tilbud om undervisning hos andre lærere ved MAYA Musikk & Kulturskole som har ledige timer. Spesifiser alle dager og tidspunkter du har muligheter til å komme til undervisning, og evt. andre instrumenter du ønsker undervisning i. Spesifiser også evt. andre mulige undervisningssteder i søknaden.

Søsken og familiemoderasjon:
Kursdeltakere fra samme familie får kr 100,- pr. deltaker i moderasjon på alle kurs det aktuelle semesteret.

Rabatt for flere kurs:
Kursdeltakere som deltar på ulike typer kurs i løpet av høst/vårsemesteret får du kr 125,- i moderasjon på alle kurs de deltar på.
Søsken fra sammen familie som deltar på flere kurs får kr. 125,- i rabatt pr. kurs for hver deltaker.

Det gir ikke rabatter på individuell undervisning / gruppe på sang- og instrumentundervisningen.

Rabatt for flere sommerkurs:
Kursdeltakere som deltar på sommerkurs får du kr 100,-  i moderasjon på alle kurs de deltar på.  

Priser, Individuell og gruppeundervisning