NATALIYA

Hovedinstrument: Piano
Biinstrument: El-piano, synthesizer
Sjanger/ stilart: 
Klassisk, pop, folks

Musikkutdanning:

Bachelorgrad som klaverpedagog og faglærer i musikk fra Høyskole i Ukraina;  Pedagogisk Universitet i Kirovograd. Videregåendeskole for musikk i Poltava, Ukraina.

2018: Nataliya tar for tiden videreutdanning i Musikkpedagogik for barn 0 – 8 år ved Barratt Due Musikk Institutt.

Bakgrunn og praksis:

  • Nataliya har 10 års erfaring som musikklærer for barn og ungdom  i musikkskole, som inkluderer pianoopplæring, konsertmester, ensemble, forberedelse til musikkforestillinger, auditions, profesjonelle opptredener og konserter.
  • 2 års erfaring som musikkleder i barnehage /musikkførskole. Timene vil inneholde barnedans,  rytmikk/ musikk og bevegelse,  sang, instrumentering, musikkteater og små forestillinger hvor barna spille en rolle.  På kursene vil barna  bli kjent med forskjellige typer musikkinstrumenter som passer for barn.

Pianoundervisningen vil være grundet på klassisk piano, men hun underviser også i el-piano, synthesizer, samspill og populærmusikk.