Nye elever kan ta 3 uforpliktende prøvetimer før eleven/du bestemmer deg om du vil fortsette undervisningen.

Timene bookes inn 3 uker på rad, en gang pr. uke.

Dersom du/eleven ønsker å fortsette undervisningen etter prøvetimene går undervisningen ut semesteret.

Etter prøvetimen tar vi kontakt med deg / foresatte hvis eleven er under 18 år for å spørre om:
–       du/eleven ønsker å fortsette undervisningen etter prøvetimene resten av semesteret.
–       om det er aktuelt å endre varighet på undervisningstimene til 30, 40 eller 50 pr uke.
–       om du/eleven ønsker å bytte lærere eller instrument.

Vi sender deretter ut ny faktura på mail for resten av semesteret, dersom eleven ønsker å fortsette undervisningen etter prøvetimene. Du kan gjerne dele opp fakturaen i to eller tre deler, etter nærmere avtale med MAYA Musikk & Kulturskole.

Utmeldingsfristene er 7.desember (høstsemester) / 1.juni ( vårsemester).


SEMESTERUNDERVISNING

Eleven kan velge:
30, 40 eller 50 min. leksjoner pr. uke/gang.

Høst-/ vårsemester faktureres ut fra antall undervisningstimer i det aktuelle semesteret, se kalender/ undervisningsruten. Eleven faktureres ikke for timer som faller på ferie og fridager.

Semesterfakturaen kan deles i 2 eller 3 deler hvis ønskelig, etter nærmere avtale med skolen. Eleven beholder elevplassen fra semester til semester, dersom ikke elevplassen sies opp.  Utmeldingsfristene er 7.desember (høstsemester) / 1.juni ( vårsemester).

Individuell undervisning
Pris pr. gang for 30 min.:kr. 325,-
Pris pr. gang for 40 min.:kr. 412,-
Pris pr. gang for 50 min.: kr. 518,-
Gruppeundervisning med 2 elever
Pris pr. ELEV for 30 min.:kr. 206,-
Pris pr. ELEV for 40 min.: kr. 270,-
Pris pr. ELEV for 50 min.: kr. 337,-
Gruppeundervisning med 3 elever
Pris pr. ELEV for 40 min.: kr. 246,-
Pris pr. ELEV for 50 min.: kr. 308,-