EIVIND W.

Eivind er en prisbelønnet billedkunstner med både nasjonale og internasjonale utstillinger og med bred kunstfaglig prosjekterfaring.

Han har siden 2014 jobbet som lektor og faglærer ved Sagene gs: Faglærer i Kunst og handverk, samt spansk for 8-10 trinn.

Han har ved flere anledninger vært sensor ved Kunsthøyskolen i Oslo.

Kunstutdanning:

  • Praktisk pedagogisk utdanning, Fagdidaktikk kunst og håndtverk
  • Mastergrad/Kunstfaglig hovedfag KHiO
  • BA/Høgskolekandidat SHKS, Keramikk
  • Kunstakademiet i Praha

Eivind har bl.a jobbet som Kunstformidler ved Kunstnersenteret i Buskerud. Verksmester/tekniker ved KhiO, avd. Kunstfag. Drift og veiledning av studenter i bruk av produksjonsutstyr ved inst. for keramisk kunst, avd. kunstfag. Kultur- og kunstfaglige prosjekter som bl.a. tematiserer rundt Bevaring av kulturarv, Felles hukommelse og menneskets selvforståelse.