FRIDE

Fride

Skuespiller / Musiker
Hovedinstrument / hovedfagområder: Teater
Biinstrument / bifagområde: Sang

Fride er utdannet skuespiller fra NORD Universitet (tidligere HiNT) og musikkteaterutøver fra Musikkteaterhøyskolen.

Hun jobber som freelance skuespiller og sanger, og driver to egne kompanier. I tillegg har hun jobbet en god del som instruktør for barn og unge, blant annet på Teatercamp i Spydeberg.

Fride er opptatt av å beholde leken i teaterarbeidet og å bruke fantasien. Hun har et stort hjerte for en fysisk inngang til teaterarbeidet og karakterutvikling, og har produsert mange forestillinger med devising som metode.