MUSIKK KURS I STØRRE GRUPPER

INDIVIDUELL UNDERVISNING
(Sang og instrument)

SMÅ GRUPPER – 2-3 stk.
(Sang og instrument )