Band/samspill

Velkommen til Band og Samspill

Den største musikkgleden og motivasjonen til å fortsette å spille er ved å spille sammen med andre. Samspill er en stor verdi i seg selv og er et uunnværlig aspekt ved det å være og bli værende i musikkens verden.

Vi ønsker en synlig musikkultur og skape fellesskap. Vi arrangerer derfor Samspill og Bandseminarer på sommerskolen og div. helger i løpet av skoleåret.

Det er mulig å søke om økonomisk støtte for å få dekket hele eller deler av kursavgiften.  Gi oss i så fall beskjed dersom dere ønsker at vi skal sende inn søknad. https://maya-kulturskole.no/soknad-for-okonomisk-stotte/

 Iløpet av kurset vil følgende temaer gjennomgås:

• Hvordan få et band samspilt
• Hvordan arrangere låter slik at hvert instrument får sin egen rolle.
• Hvordan får man instrumenter, forsterkere og PA-anlegg/sanganlegg til å låte bra?
• Innøving av låter
• Improvisasjon

Kurset vil starte med at man får blitt litt kjent med hverandre. Vi prater om de ulike elevenes musikksmak og får kanskje laget en liste med sanger elevene liker.
Læreren vil da velge en eller flere sanger som vi kan lære oss og som deltakerne må øve på hjemme.  Seminaret tilpasses elevenes nivå.

Bandundervisning vil ha et litt annet fokus enn instrumenttimer i den forstand at det vil ikke nødvendigvis bli så veldig fokus på undervisning rettet mot elevens instrument.  Vi legges vekt på samspill og erfaringen rundt det å spille sammen med andre.   Det vil selvfølgelig bli litt fokus på elevenes instrumenter når partier i sanger skal læres osv., men kurset er hovedsakelig en mulighet for å få spilt med andre.

Vi arrangere kurs og samspill for alle aldersgrupper.