Kurspåmelding

Påmeldingsskjema 2

Kurs- og betalingsbestemmelser for høst og vårkurs

*Se annet kursreglement for sommerskolens intensive sommerkurs
*Se annet undervisningsreglement for sang og instrumentundervisning

MAYA Musikk & Kulturskole har kontinuerlig opptak til høst, vår og sommerkurs.

1: Påmelding til skolens kurs er bindende f.o.m registrering. Skolen tegner kontrakter med lokalet og kursledere når det er et fast antall påmeldte deltakere til et kurs. Vi kan i enkelte tilfeller gi mulighet for en prøvetime. Dette må i så fall avtales skriftlig med skolens administrasjon før påmeldingen registreres/  sendes inn.

2:  Elever som uteblir fra kurset får ikke erstattet timen/e eller refundert kursavgiften. Manglende fremmøte godkjennes ikke som annulering.

* Kursplassen kan evt. selges/gi bort til andre, dersom påmeldt kursdeltaker ikke skal delta på kurset.

3: Kontaktsinformasjon
Alle viktige beskjeder, faktura og div. informasjon gjennom skoleåret sendes ut via e post. Vennligst oppgi privat mailadresse ved påmelding. Hvis kun jobbmail oppgis kan skolen ikke garantere for at viktig informasjon mottas innenfor fastsatte frister. Ved endring av mailadresse må skolen informeres umiddelbart. 

3b: Dersom kursdeltaker er under 18 år må foresatte melde på kursdeltaker og foresattes private mailadresse og kontaktsinformasjon må oppgis.

4: Skoleårsruten/kalenderen med oversikt over alle ferier og fridager finner du på skolens nettside.

Merk: Det betales ikke for kursganger som faller på ferier og fridager.

5: Standard kurspris forutsetter et fastsatt antall deltakere7 – 12 deltakere pr. kurs.  Kursprisen forutsetter  minimum 7 påmeldte deltakere på kurset. Dersom det blir færre kursdeltakere kan skolen allikevel arrangere kurset, men kursgangene blir da forkortet.

5b: Kurs for mindre grupper
Når undervisningen foregår i mindre grupper får hvert barn mer individuell oppfølging.
Hvis det blir 6 deltakere på kurset: kursert forkortes med 60 minutter.
Kurs med deltakere : Kurset forkortes med 2 timer
Kurs med deltakere :  Kurset forkortes med 3 timer

2- 3 deltakere : Kurset avlyses eller det gis tilbud til de påmeldte om gruppeundervisning, tilsvarende kursprisen.

6: Kursavgiften betales før kursstart, ifølge forfallsdato som står oppgitt i kurs- og betalingsinformasjonen du vil motta på e-post før kursstart.  Kursavgiften innbetales til skolens kontonummer 1506.92.85373.

6b: Kursavgiften kan evt. betales i to deler. Dersom det er aktuelt for deg å dele opp betalingen kan du kontakte oss og du vil du motta en skriftlig betalingsavtale på mail.

6c: Kvittering for innbetalt kursavgift må tas med og forevises til kursleder på første kursgang.

Deltakere som ikke har betalt kursavgiften før kursstart kan ikke delta på kurset før betalingen er registrert, med mindre betalingsutsettelse er skriftlig avtalt med skolen før kursstart.

6d: Kun de som er registrert og har betalt kursavgift kan være tilstede / delta på kurset.

7: Venner, søsken, foresatte eller andre som ønsker å delta eller være tilstede en bestemt kursgang, uten å på forhånd være registrert som deltaker må  gjøre en avtale med skolen før den aktuelle kursgangen, slik at kursleder blir informert om og kan planlegge timen med en gjestedeltaker.

8:  En voksen kan evt. være tilstede første gangen på kurs for barn. På kurs med barn under 4 år deltar en voksen sammen med barnet. Barn over 4 år deltar alene.

9: Dersom et kurs er annonsert for f.eks. aldersgruppen 10-14 år, og de fleste som melder seg på til kurset er i alderen 10 – 12 år kan yngre barn få delta på kurset dersom kursleder godkjenner aldersgruppen. Dersom de fleste som melder seg på til kurset er 12 – 14 år, kan eldre deltakere melde seg på til kurset.

10: Kurs kan også bli slått sammen, dersom det er for få deltakere til å starte et annonsert kurs.

11:
 Vi tilbyr undervisning i både privat og i offentlige lokaler i Oslo og Akershus. Undervisningen kan bli flyttet til et nærliggende lokale dersom det annonserte lokalet av diverse årsaker ikke har mulighet til å leie ut.

12: Kursstarten kan i sjeldne tilfeller av div. årsaker bli utsatt.
Gi beskjed til skolen ved påmelding dersom en eventuell utsettelse av kursstarten er et problem.

13: Kurset kan bli utsatt eller avlyst, dersom det blir for få påmeldte deltakere ved kursstart.

14: Dersom kursleder blir syk, eller av andre årsaker ikke kan møte til time vil det bli satt inn vikar, dersom det er mulig. Ellers vil kursgangen/e vil bli gitt tilbake i løpet av det aktuelle semesteret.

 

Vi ønsker alle kursdeltakere et morsom og lærerikt kurs!

Kontakt skolen hvis du har spørsmål av noe slag
og gi oss gjerne tilbakemeldinger!

Med vennlig hilsen
MAYA Musikk & Kulturskole
Telefon: 22 611 711 | mand-fredag 09.00 – 17.00
www.maya.kulturskole.no
https://www.facebook.com/mayakulturskole
INSTAGRAM: @mayakulturskole