Malekurs for voksne

Tegne- og malekurs for ungdom & voksne
i Oslo og Bærum

Vi jobber med områdene komposisjon, skygge, perspektiv, abstrakt, figurative, stilleben, fargelære og collage.  Vi eksperimenterer, lærer teknikker og triks, og det er mye rom for felles og individuell undring og refleksjon rundt både prosesser og resultater.Kursets innhold vil tilpasses gruppen og den enkelte elev sine ferdigheter, enten du har tegnet og malt mye, eller er fersk og har lyst til å lære mye nytt. Du vil få praktiske råd om metode, komposisjon, div. teknikker, hvordan blande og sette sammen farger, råd om valg av materiell og utstyr m.m.

Ta gjerne med deg bilder du jobber med, og sammen kan vi finne ut av hvordan du skal jobbe videre.

Læreren stiller med alt av kunstutstyr.
Kursmateriell: kr. 200,- til kr. 250,- fås kjøpt under kurset


Gruppeundervisning:

Kurslederunderviser ved MAYA Musikk- & Kulturskole tar også imot elever individuelt eller i små grupper på 2-3 elever, fra nybegynnernivå til videregående og høyere nivåer i:
• 
Akvarellmaling
• Oljemaleri
• Akrylmaleri
• Collage
• Grafikk
 

Tegnekurs for bedrifter
Kursleder: Eivind Wittemann

Kurset har hoved fokus på menneskekroppen, hvilket introduseres med et lite anatomikurs. Det blir fokus på hva man kan se etter, og hva det i tegnesammenheng betyr ”å se”. Ulike modeller vil bli brukt til dette arbeidet. Vi lager skisser i A4 format og øver oss på ”å se”, komponere og plassere figur. Videre gjør vi forsøk i større format som A3. Ved hjelp av tegneredskap som blyant, kull, flytende tusj og vann skal vi til sist skape volum og rom i tegningen.

Kurset  kan settes opp etter videre avtale f.eks en kveld fra  kl. 17.00 – kl. 20.30
Kurspris for maks 8 deltakere : kr. 4800,-
totalt, inkludert kursmateriell.

 Galleri far vår tegne & malekurs for ungdommer /voksne.