Påmeldingsskjema 4

Kurs- og betalingsbestemmelser for sommerkurs

 Påmelding til skolens kurs er 100 % bindende.
Skolen tegner kontrakter med lokalet og kursledere når det er et fast antall påmeldte deltakere til et kurs.

2:
 Manglende fremmøte regnes ikke som annullering. Kursavgiften må innbetales selv om den påmeldte ikke deltar på kurset.

Kursplassen kan evt. selge/gi bort til andre, dersom påmeldt kursdeltaker ikke skal delta.

3: Standard kurspris forutsetter et fastsatt antall deltakere
7 – 12 deltakere pr. kurs.

3B De fleste sommerkurs med 7 -12 deltakere settes vanligvis opp over 4 dager, i alt 3 timer pr dag, inkludert en spisepause a til sammen ca. 30 minutter.

Dersom det blir færre kursdeltakere kan skolen allikevel arrangere kurset, men kursgangene blir da forkortet.
3B: Kurs for mindre grupper
Hvis det blir 6 deltakere på kurset: kursert forkortes med 60 minutter
Hvis det blir deltakere: Kurset forkortes med 2 timer
Kurs med deltakere :  Kurset forkortes med 3 timer

3C: 2- 3
 påmeldte: Kurset avlyses eller det gis tilbud til de påmeldte om gruppeundervisning,  tilsvarende kursprisen.

4: Kursavgiften betales før kursstart, ifølge forfallsdato som står oppgitt i kurs- og betalingsinformasjonen du vil motta på e-post før kursstart.  Kursavgiften innbetales til skolens kontonummer 9791.11.35438, i følge forfallsdato på faktura.

5: Kvittering for innbetalt kursavgift må tas med og forevises til kursleder på første kurstime.  Deltakere som ikke har betalt før kursstart kan bli bedt om å ikke delta på timen før betalingen er registrert, med mindre dette er avtalt med skolen skriftlig før kursstart.

6: Kun de som er registrert og har betalt kursavgift kan være tilstede / delta på kurset.

7: På kurs med barn under 4 år deltar en voksen sammen med barnet. Barn over 4 år deltar alene.

En voksen kan evt. være tilstede første gangen på kurs for barn.

8: Dersom et kurs er annonsert for f.eks. aldersgruppen 10-14 år, og de fleste som melder seg på til kurset er i alderen 10 – 12 år kan yngre barn få delta på kurset. Dersom de fleste som melder seg på til kurset er 12 – 14 år, kan eldre deltakere melde seg på til kurset.

9: To annonserte kurs kan bli slått sammen, dersom det er for få deltakere til å starte et annonsert kurs.

10: Kursstarten kan i noen tilfeller av div. årsaker bli utsatt.
Gi beskjed til skolen ved påmelding til kurset dersom en eventuell utsettelse av kursstarten er et problem.

11: Kurset kan bli utsatt eller avlyst, dersom det blir for få deltakere ved kursstart

12: Dersom kursleder må avlyse timer vil det bli satt inn vikar, eller kursgangen(e) vil bli gitt tilbake ved slutten av kurset.

Vi ønsker alle kursdeltakere et morsom og lærerikt kurs!

Kontakt skolen hvis du har spørsmål av noe slag og gi oss gjerne tilbakemeldinger!

Med vennlig hilsen
MAYA Musikk & Kulturskole
Adm.kontor: | Pb 124 Senter Syd | 1281 OSLO
Telefon: 22 611 711 | mand-fredag 09.30 – 17.30
www.maya.kulturskole.no
https://www.facebook.com/mayakulturskole
INSTAGRAM: @mayakulturskole