Søk om økonomisk støtte

MAYA Musikk & Kulturskole ønsker at alle skal ha mulighet til å delta på våre kurs, både på sommerskolen og på våre semesterkurs i musikk, teater, dans, billedkunst og en til en undervisning i sang og instrumenter.

Vi samarbeider med Oslo Kommune, Bærum kommune og Røde kors og gjennom bydelene i Oslo og i Bærum som har ulike støtteordninger.  Vi hjelper deg gjerne med å sende inn søknad om økonomisk støtte til kommunen eller bydelen der du bor.   

I noen tilfeller dekker kommunen / bydelen hele beløpet eller deler av beløpet, avhengig av budsjettet i din bydel/kommune.

Dersom søknaden blir innvilget, påløper et adm. gebyr .

 

 

Søknad om økonomisk støtte