MAYA Musikk & Kulturskole ønsker at alle skal ha mulighet til å delta på sang og instrumentundervisning, på kurs i større grupper i musikk, teater, dans, tegning og maling og på vår sommerskole.

Vi samarbeider med Oslo Kommune, Bærum kommune og Røde kors og gjennom bydelene i Oslo og i Bærum som har ulike støtteordninger.  Vi hjelper deg gjerne med å sende inn søknad om økonomisk støtte til kommunen eller bydelen der du bor.

I noen tilfeller dekker kommunen / bydelen hele beløpet eller deler av beløpet, avhengig av budsjettet i din bydel/kommune.

Vi hjelper deg gjerne med å sende inn søknad om økonomisk støtte til kommunen eller bydelen der du bor.  

Dersom søknaden blir innvilget, påløper et lite adm. gebyr .

Personer over 18 år kan selv søke for økonomisk støtte hos NAV f. eks. Dette er ikke noe skolens administrasjon kan hjelpe med.

 

 

 

 

 

Søknad om økonomisk støtte