saksofonundervisning, saksofontimer, saksofonkurs, saksofon lærer, lære å spille saksofon, musikk og kulturskole i Oslo og Bærum, barn ungdom og voksne

Saksofonkurs

Vi tilbyr også individuelle timer og undervisning i små grupper (2-3 stk.).

Har du lyst å spille i en saksofongruppe?
Kurset er for elever på videregående nivå, maks fire elever pr. gruppe.

Repertoar:
Swing, Jazz, Groove stiler, Our Show, African Chant, Hip Shake, Sunday Morning, Highway Blues, Gentle Brass, The Moody Mode, Funk Four, Gettin’ Latin, Gospel Treat, Cool Tune, Waltz for Four.