Priser for Sang & Instrumentundervisning

Inntak av elever gjennom hele skoleåret.

Sang og instrumentundervisningen foregår individuelt, evt. i en mindre gruppe på 2-3 deltakere.

Individuell undervisning
Pris pr. gang for 30 min.:kr. 388,-
Pris pr. gang for 40 min.:kr. 510-
Pris pr. gang for 45 min.:kr. 570,-
Pris pr. gang for 50 min.: kr. 630,-
Pris pr. gang for 60 min.: kr. 746,-
Gruppeundervisning med 2 elever
Pris pr. ELEV for 30 min.:kr. 237,-
Pris pr. ELEV for 40 min.: kr. 317-
Pris pr. ELEV for 45 min.: kr. 357-
Pris pr. ELEV for 50 min.: kr. 396,-
Pris pr. ELEV for 60 min.: kr. 460,-
Gruppeundervisning med 3 elever
Pris pr. ELEV for 40 min.: kr. 284,-
Pris pr. ELEV for 50 min.: kr. 356,-

Søknad om økonomisk støtte: https://maya-kulturskole.no/soknad-for-okonomisk-stotte/

Les mer her

Dersom du begynner undervisningen tidligere eller senere i semesteret beregnes prisen fra første avtalte time x ant. timer pr. semester.

Semester faktura

Etter prøvetimen tar vi kontakt med deg / foresatte hvis eleven er under 18 år for å spørre om:
–       du/eleven ønsker å fortsette undervisningen etter prøvetimene resten av semesteret.
–       om det er aktuelt å endre varighet på undervisningstimene til 30, 40 eller 50 pr uke.
–       om eleven ønsker å bytte lærere eller instrument.

Vi sender deretter ut ny faktura på mail for resten av semesteret, dersom eleven ønsker å fortsette undervisningen etter prøvetimene. Du kan gjerne dele opp fakturaen i to eller tre deler, etter nærmere avtale med MAYA Musikk & Kulturskole.

Priser for Hjemmeundervisning

Læreren reiser hjem til eleven

Minimum 60. min undervisningstime pr. gang en gang i uken, i følge skolens undervisningsrute.

Tillegg i honorar for individuell undervisning: fra kr. 100,- pr gang/klokketime,-
+ reiseutgifter tur/retur.

Hvis du avtaler time annenhver uke blir pristillegget beregnet ut fra pris a 30 min x 2
(totalt 60 min pr gang); + reiseutgifter tur/retur.

Ved hjemmeundervisning må eleven akseptere en evt. fleksibel avtale.

*På sommerskolen bestilles minimum 3 undervisningstimer som kan tas fleksibelt, etter nærmere avtale i løpet av sommeren.

Søker du etter priser for diverser KURS i større grupper?  Klikk på linken for det aktuelle kurset : teaterkurs, gitarkurs, tegning og maling, musikkførskole osv.