MUSIKK KURS I STØRRE GRUPPER

Sang og instrument individuell undervisning

INDIVIDUELL UNDERVISNING
(Sang og instrument)

Sang og instrument gruppe undervisning

SMÅ GRUPPER – 2-3 stk.
(Sang og instrument )