UTMELING/ UTMELDINGSFRISTER/ UTMELDINGSBEKREFTELSE – gjelder for sang og instrumet undervisning. 

Når eleven/foresatte melder seg på til undervisning ved musikkskoleavdelingen binder man seg til 3 uforpliktende prøvetimer. Dersom eleven ønsker å fortsette undervisning går ut det aktuelle semesteret; inntil utmeldingen foreligger.  Dersom eleven ønsker å si opp avtalen etter ett semester er utmeldingsfristen 7. desember, gjeldende fra vårsemesterets start i uke 4,og  1. juni, gjeldende fra høstsemesterets start i slutten av august. https://maya-kulturskole.no/sang-og-instrument-reglement/

-Utmeldingen sendes på mail til kontaktoss@maya-kulturskole.no

-Utmeldingen må foretas av foresatte / elev er over 18 år.

MERK:
 Beskjed om utmelding direkte til læreren, og som ikke blir gjort til skolens administrasjon er ikke gyldige.

MAYA Musikk og Kulturskole vil sende ut en skriftlig bekreftelse på mail om at utmeldingen er mottatt i etterkant av både muntlig og skriftlig avmelding.

Dersom du ikke har  mottatt utmeldingsbekreftelse er utmeldingen ikke mottatt. Vennligst kontakt da skolen og be om å få en utmeldingsbekreftelse.