Kurs i musikkteori

Kurs i musikkteori

Dette kurset passer for deg som har holdt på med musikk i noen år, og ønsker å forstå mer av musikkens oppbygging. Musikkteori kurset passer også for deg som har planer om å søke om opptak til Norges Musikkhøyskole eller andre høyere musikkutdanningsinstitusjoner.

Kurset vil gi en generell innføring i musikkteoretiske emner som: Notesystemet, musikkuttrykk, pauser, takt og rytme. Fortegn (kromatiske og diatonske), intervaller, dur og moll – alle skalaer og kvintsirkelen. Innholdet på de forskjellige kursene tilpasses til deltakernes forkunnskaper og ønsker om kursemner.

Eksempler på kursinnhold:
Hørelære, satslære, jazzanalyse, bruksarrangering, generell musikklære. Kursene settes i gang så snart det er minimum 5 påmeldte deltakere. Kurssted, kursdag og kurstid tilpasses kursdeltakernes ønsker. Kurset går over 7 uker, 1 klokketime pr. Gang.

Vi tilbyr også individuelle timer innen sang og instrument, og undervisning i små grupper (2-3 stk.).