Påmeldingsskjema 3

Undervisningsbestemmelser for sang- og instrumentundervisning, gjeldende for sommerskolen

MERK: Disse bestemmelsene gjelder ikke for skolens fastsatte intensive kurs i f.eks. dans, teater, billedkunst o.l.

Om sommeren kan du ta sang og instrumentundervisning en eller flere dager i uken, og gjøre avtale ang. dager og tidspunkter for undervisningen; 6 ganger eller flere a 30, 40, 45, 50 minutter pr gang i løpet av juni, juli og august, etter nærmere avtale.

Sang- og instrumentundervisningen har kontinuerlig opptak gjennom hele skoleåret.

 1. Påmeldingen er bindende f.o.m. registrering og første avtalte undervisningstime, ut fra antall avtalte undervisningstimer i juni, juli og/ eller august.
 2. Vennligst oppgi på registreringen/påmeldingsskjemaet alle dager, tidspunkt og undervisningssteder som kan være aktuelle, og spesifiser dersom det er dager og tidspunkt som ikke passer for undervisningen. Oppgi også ønsket lengde på undervisningstimene. Skolen tilbyr individuell undervisning a 30, 40, 50 min. pr time.
  Du kan også melde deg på til  gruppeundervisning, forutsatt at elevene  kjenner hverandre / er på samme alder / nivå.
 3. Dersom eleven i løpet av sommeren ønsker å endre / forlenge undervisningstimene avtales endringer på forhånd med MAYA Musikk & Kulturskole. Vennligst gi beskjed på mail til kontaktoss@maya-kulturskole.nokontaktoss@maya-kulturskole.no
 4. Undervisningstimene betales forskuddsvis. Kopi av kvittering for de avtalte betalte undervisningstimene fremvises til læreren før timen begynner, på første undervisningstime, hvis ikke annet på forhånd er skriftlig avtalt med skolens administrasjon.
 5. Eleven kan etter de to første undervisningstimene bytte til en hvilken som helst annen lærer ved MAYA Musikk & Kulturskole, dersom det er andre lærere som har mulighet og ledig kapasitet.
  MAYA Musikk & Kulturskole må ha beskjed senest 7 dager før du bytter over til en annen lærer.
  Send inn søknad på mail til skolen, og oppgi alternative lærerønsker, så vil vi undersøke om lærerne du oppgir i søknaden har ledig kapasitet. Spesifiser alle dager og tidspunkter du har muligheter til å komme til undervisning, og evt. andre instrumenter du ønsker undervisning i. Spesifiser også evt. andre mulige undervisningssteder i søknaden.
 6. Dersom eleven sier opp avtalen, og siden gjenopptar undervisning hos læreren eleven har fått tildelt fra MAYA Musikk & Kulturskole, vil avtalen med MAYA Musikk & Kulturskole fortsatt være gyldig.
 7. Elever som uteblir fra antall avtalte undervisningstimer får ikke erstattet timen/e eller refundert undervisningstimene.
 8. Dersom lærer blir syk, eller av andre årsaker ikke kan møte til undervisningen, vil det bli satt inn vikar, eller timen/e vil bli gitt tilbake etter nærmere avtale.
 1. Innkjøp av noter og undervisningsmateriell
  Ta gjerne med noter hvis du har fra før. Hvis du ikke har noter vil læreren evt. gi opplysninger om innkjøp av noter og undervisningshefter, før eller når du kommer på timen.

Vi ønsker lykke til med undervisningen!