Band og samspill

Band/samspill

I løpet av kurset vil følgende temaer gjennomgås:

• Hvordan få et band samspilt
• Hvordan arrangere låter slik at hvert instrument får sin egen rolle.
• Hvordan får man instrumenter, forsterkere og PA-anlegg/sanganlegg til å låte bra?
• Innøving av låter
• Improvisasjon

Div. undervisningsmateriale vil bli sendt ut til deltakerne før kursstart slik at hver enkelt deltaker kan forberede seg før kursstart.

Kurset vil starte med at man får blitt litt kjent med hverandre. Vi prater om de ulike elevenes musikksmak og får kanskje laget en liste med sanger elevene liker.
Læreren vil da velge en eller flere sanger som vi kan lære oss og som deltakerne må øve på hjemme.

Bandundervisning vil ha et litt annet fokus enn instrumenttimer i den forstand at det vil ikke nødvendigvis bli så veldig fokus på undervisning rettet mot elevens instrument,
men heller mot samspill og erfaringen rundt det å spille med andre som en enhet.

Det vil selvfølgelig bli litt fokus på elevenes instrumenter når partier i sanger skal læres osv.
Men kurset er hovedsakelig en mulighet for å få spilt med andre.

Vi lager et arrangement som tilpasses de ulike elevenes nivå og bruker litt tid på lære oss de ulike stemmene.
Når det fokuseres på piano for eksempel kan de andre elevene følge med slik at de kan få se litt hvordan andre instrumenter fungerer og hva slags rolle de har i sangen.