Følgende regler gjelder for våre undervisningssteder i Oslo og Bærum fra 6.desember: 

Barn og unge under 20 år: Ingen antallsbegrensning verken ved utendørs eller innendørs organisert trening eller øving.

Voksne over 20 år:  Ved gjennomføring av innendørs organisert trening/øving anbefales grupper på inntil 20 personer, god avstand der det er mulig for å kunne utøve aktiviteten, minst to meter avstand ved høyintensiv trening.

Vennligst bruk munnbind da det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Vask/sprit hender.
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/.