Følgende regler gjelder for våre undervisningssteder i Oslo og Bærum f.o.m 27.april

Oslo: Utedørsaktivitet for barn og ungdom opp til 20 år er tillatt, ifølge Covid-19 reglene for Oslo og Bærum. Det er det ikke tillatt med innendørs fritidsaktivitet i Oslo.

Voksne kan få individuell undervisning utendørs og gruppeundervisning med inntil 10 deltakere.  

Våre pedagoger vil være nøye med at gjeldende smittevernregler blir overholdt og legge til rette for undervisning musikk -dans – teater – tegning og maling i uteområder med naturen som inspirasjon.

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/kultur-og-fritid/.

Bærum: Organiserte fritidsaktiviteter er tillatt for barn og unge under 20 år, både inne og ute. Alle kan delta i organiserte aktiviteter i Bærum, uavhengig av bostedskommune.  

Organiserte og egenorganiserte fritidsaktiviteter for voksne er tillatt utendørs. Det er ikke tillatt med innendørs fritidsaktiviteter for voksne (20 år og eldre). 

 

Vi tilbyr også  ONLINE UNDERVISNING i SANG, PIANO, FIOLIN, GITAR, UKULELE, BANJO, MANDOLIN, AFRIKANSKE TROMMER, FLØYTE, SAKSOFON, KLARINETT m.m. til barn, ungdom og voksne fra nybegynnernivå til avansert nivå.

Kontakt oss på Tlf. 22611711 eller send en mail så finner vi et tilbud som passer for deg.