Følgende regler gjelder for våre undervisningssteder i Oslo og Bærum f.o.m 16.juni

Oslo og Bærum : Det åpnes for innendørs fritidsaktiviteter for alle aldre, i grupper på inntil 30 personer. Vi åpner opp både for individuell undervisning og gruppeundervisning for elever i alle aldre- barn, ungdom og voksne. 

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/kultur-og-fritid/

https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/kort-om-rad-og-regler-i-barum/