LENA

Lena er kunstner og spesialpedagog som jobber med maleri, tegning, skulptur og keramikk. Hun har jobbet som kunst og håndverkslærer på flere skoler i Norge på barne og ungdomstrinnet. Hun er utdannet pedagog,  spesialpedagog og keramiker på Tallin Pedagogical College. Lena  har drevet egen kunstskole for barn i Estland i 10 år. Studert skulptur ved Oslo Fri-akademi og  har vært elev og assistent hos billedkunstneren Master Algrim i fire år. Hun har vært på flere lange studieturer i Firenze og Carrara Italia og har deltatt på en rekke utstillinger i inn og utland.