YING

Sangpedagog

Hovedinstrument / hovedfagområder: Sang
Biinstrument / bifagområde: Piano

Ying underviser ved MAYA Musikk & Kulturskole i Sang, Piano og musikkformidling.

Utdannelse

2002 – 2005  Statens Operahøgskole i Oslo    –     3-årig studium i opera
1998 – 2000  Musikhögskolan i Malmø           –      2-årig studium i musikktolking
1997 – 1998  Musikhögskolan i Gøteborg        –     1-årig studium i sang
1993 – 1996  Southwest University i Kina        –     Master Grad i “Vocal Performance and teaching”
1989 – 1993 He Bei Normal University i Kina  –     Bachelor Grad i “Music education”

Nøkkelkvalifikasjoner:
Ying har 12 års klassisk utdanning innen musikk; 6 års utdannelse i musikkpedagogikk fra Kina samt 3 års studier i musikktolkning fra Sverige og 3 års studier i opera fra Statens Operahøgskole i Oslo. Hennes erfaring fra arrangering og gjennomføring av konserter og forestillinger har gitt henne god evne til å jobbe med fokus på kvalitet.
Nøkkelkvalifikasjoner:

Hun har tilegnet seg bred og god kulturforståelse samt innsikt og innlevelse i ulike karakterer som kunstner.

Andre beskriver henne som en motivert, oppmerksom og positiv person. Hun er er god til å se potensialer og muligheter i andre mennesker med fokus på utvikling.

Ying  er kvalitetsbevisst og trives i kreative fellesskap hvor man sammen kan skape resultater. Lidenskapelig opptatt av formidling og tolking av klassisk musikk.

Motiveres sterkt av faglig utvikling.

Arbeidserfaring:
2005 – d.d.      Freelancer                                                                                           Sanger

Oppdrag av forskjellige lengder og omfang på blant annet Christiania teater, Underwater Operapub i Oslo, Oslo Operaball og Opera til folk. I tillegg til en rekke forestillinger via «Den kulturelle spaserstokken». Hennes  oppgaver utover selve forestillingene var å holde kontakt med oppdragsgivere å levere et resultat som overgår forventningene deres. Hennes hovedmotivasjon som sanger er å formidle opera til publikum, møte nye mennesker samt utvikle sin kompetanse.

2010 – 2018    Den Kulturelle Spaserstokken Sanger

Hos Den Kulturelle Spasereskolesekken utførte Ying over 50 forestillinger i Bærum, Ski og Skedsmo med gode tilbakemeldinger. Hennes arbeidsoppgaver innbar, utover sang, å forberede og planlegge forestillinger, tolke musikken og produksjonen og gjøre de til hennes egne. Hun har i sitt arbeid med publikum fått en god forståelse av interaksjonen mellom mennesker i alle aldre.

2005 – 2016    Den Norske Opera & Ballett                                                              Sanger

I hennes tid ved Den Norske Opera har hun gjennomført over 150 forestillinger med gode anmeldelser. Av hennes kollegaer blir hun beskrevet som en god kollega og et sensibelt og varmhjertet menneske i tillegg til å være en god operasanger. I gjennomføring av forestillinger har hun utviklet en god evne til å jobbe under press med fokus på kvalitet og hanskes godt med dette.

1999 – 2002    Konserthus og Musikkteater i Malmø                                              Sanger

I hennes tid i Sverige ble hun, etter endt utdanning, aktiv i musikkmiljøet i Sverige, og det var her at hun fikk mitt gjennombrudd som sanger. Hun holdt eller deltok i over 80 forestillinger på steder som Malmö Konserthus, Zonta International Convention, Musikkhögskolen i Malmö og Folkets Park.

I anmeldelser av hennes forestillinger blir hun beskrevet som en sanger med stor innlevelse og en god evne til å tolke musikken hun synger. Publikums reaksjoner på hennes forestillinger var overveldende og inkluderende. I hennes første møte med musikkverden i en profesjonell setting lærte hun seg å finne sin egen vei i verden og sette msg egne mål og jobbe hardt for å oppnå dem.

1997 – 2000    Freelancer                                                                                           Pianolærer

Ying barn i piano i Gøteborg og Malmø. Hun bisto barn og ungdom i deres første inntrykk med musikk og jobbet aktivt med å skape interesse rundt musikk og piano.  Hennes oppgaver utover undervisning innebar veiledning til foreldre, samt å gi et klart bilde av veien videre for mine studenter.

Kurs/videreutdannelse:

2015 – 2018    Sangtimer hos Sangpedagog Britta Johansson på Musikkhøgskolen i Malmø 2012 – 2016    Musikk coaching hos Per Arne Frantzen, på Norges Musikkhøgskole i Oslo 2009 – 2009    Master class i klassisk sang ved Helena Döse, på Kungälv i Göteborg, 10 dager 2003 – 2004   Norsk kurs for utvekslingsstudenter, 14 uker 112 timer

Sertifikater

2014                Godkjenning som «Oslo-guide» på engelsk og kinesisk ved Oslo Kommune

Annet:            Undervisning, samlinger og forestillinger for veldedige formål i 15 år

Språk:             Kinesisk:          morsmål muntlig og skriftlig Norsk:              godt muntlig og skriftlig Engelsk:           godt muntlig og skriftlig Svensk:            godt muntlig og skriftlig

Italiensk:         grunnleggende muntlig og skriftlig

Fritids- interesser:      Glad i naturopplevelser og er aktiv bruker av områdene rundt Oslo til rekreasjon og inspirasjon.

Svært kulturinteressert og reiser mye.