Nye elever kan ta 3 uforpliktende prøvetimer før eleven/du bestemmer deg om du vil fortsette undervisningen. Det  betales vanlig timepris for de 3 prøvetimene.

Du vil få en fast lærer som vil skreddersy og tilpasse et undervisningsopplegg som tilpasses ditt nivå, dine forutsetninger og ambisjoner.

Timene bookes inn 3 uker på rad, en gang pr. uke.

Dersom du/eleven ønsker å fortsette undervisningen etter prøvetimene går undervisningen ut semesteret.

Etter prøvetimen tar vi kontakt med deg / foresatte hvis eleven er under 18 år for å spørre om:
–       du/eleven ønsker å fortsette undervisningen etter prøvetimene resten av semesteret.
–       om det er aktuelt å endre varighet på undervisningstimene til 30, 40,45 eller 50 pr uke.
–       om du/eleven ønsker å bytte lærere eller instrument.

Vi sender deretter ut ny faktura på mail for resten av semesteret, dersom eleven ønsker å fortsette undervisningen etter prøvetimene. Du kan gjerne dele opp fakturaen i to eller tre deler, etter nærmere avtale med MAYA Musikk & Kulturskole.

Utmeldingsfristene er 7.desember (høstsemester) / 1.juni ( vårsemester).


SEMESTERUNDERVISNING

Eleven kan velge:
30, 40,45 eller 50 min. leksjoner pr. uke/gang.

Høst-/ vårsemester faktureres ut fra antall undervisningstimer i det aktuelle semesteret, se kalender/ undervisningsruten. Eleven faktureres ikke for timer som faller på ferie og fridager.

Semesterfakturaen kan deles i 2 eller 3 deler hvis ønskelig, etter nærmere avtale med skolen. Eleven beholder elevplassen fra semester til semester, dersom ikke elevplassen sies opp.  Utmeldingsfristene er 7.desember (høstsemester) / 1.juni ( vårsemester).

Individuell undervisning
Pris pr. gang for 30 min.:kr. 388,-
Pris pr. gang for 40 min.:kr. 510-
Pris pr. gang for 45 min.:kr. 570,-
Pris pr. gang for 50 min.: kr. 630,-
Pris pr. gang for 60 min.: kr. 746,-

Gruppeundervisning med 2 elever
Pris pr. ELEV for 30 min.:kr. 237,-
Pris pr. ELEV for 40 min.: kr. 317-
Pris pr. ELEV for 45 min.: kr. 357-
Pris pr. ELEV for 50 min.: kr. 396,-
Pris pr. ELEV for 60 min.: kr. 460,-
Gruppeundervisning med 3 elever
Pris pr. ELEV for 40 min.: kr. 284,-
Pris pr. ELEV for 50 min.: kr. 356,-