Skulpturskurs

KURS FORMING KERAMIKK-LEIRE

Leire er et fantastisk materiale å arbeide med. Ønsker du å utvikle og utforske skaperglede og kreativitet med leire som verktøy er dette kurset perfekt for deg. Det er ingen krav til forkunnskaper. På dette kurset gjennomgår vi grunnleggende keramiske teknikker for arbeid med form, figurer bruks og pyntegjenstander.

Kurset passer for nybegynnere og undervisningen vil bli individuelt tilpasset. Kursdeltakerne vil arbeide med egne ideer og utvikle ferdigheter gjennom arbeid med prosjekter og tema som interesserer dem, f.eks å lage og skape tredimensjonale gjenstander av leire. Vi jobber med å utvikle finmotorikken i hendene for å øke presisjonen og konsentrasjonen.

Kursleder: Lena

Lena er kunstner og spesialpedagog som jobber med maleri, tegning, skulptur og keramikk. Hun har jobbet som kunst og håndverkslærer på flere skoler i Norge på barne og ungdomstrinnet. Hun er utdannet pedagog,  spesialpedagog og keramiker på Tallin Pedagogical College. Lena  har drevet egen kunstskole for barn i Estland i 10 år. Studert skulptur ved Oslo Fri-akademi og  har vært elev og assistent hos billedkunstneren Master Algrim i fire år. Hun har vært på flere lange studieturer i Firenze og Carrara Italia og har deltatt på en rekke utstillinger i inn og utland.

*250 kr i tillegg for materiell utgift for kurset på Senter Syd Mortensrud.