GODA

Hovedinstrument
Saxofon (alto)
Biinstrument
 Piano
Sjanger / stilart
 jazz, blues, klassisk, pop, rock, populærmusikk, ballader, soul, funk

Bakgrunn og praksis:

Goda har bachelor i musikk pedagogikk og mastergrad  i musikk fra Universitetet i Vilnius.
Hun har spilt i band og stått på scenen mange steder i Litauen, Spania, Norge og USA. Hun har 15 års erfaring som freelance musiker, og har spilt konserter og turnert med div. musiker og artister.  Medvirket på flere CD utgivelser  og deltatt som musiker i div. prosjekter.

Goda har lang erfaring som  saksofonpedagog på alle nivåer. Hun underviser også  i piano og tangentinstrumenter på nybegynner og litt videregående nivå.

Goda har undervist ved MAYA Musikk & Kulturskole  siden 2011