CELINE

Sangpedagog

Hovedinstrument : Vokal
Bi-instrument : Piano, besifring
Sjanger/ stilart: Jazz, rytmisk, pop

Bakgrunn og praksis:

Celine har utviklet instrumentet sitt (vokal) siden hun var 9 år. Hun har ikke bare studert musikk, men også andre kunstfag. Hun gikk på linjen “studiespesialisering med formgivningsfag (billedkunst, design og arkitektur, kunst og formkultur) på Rosenvilde, og er derfor veldig bevisst på den kunstfaglige siden ved musikken, det å se musikken i et større perspektiv. Hun startet med klassisk på Toneheim Folkehøgskole (2009 -2010), deretter bevegde hun seg over til jazzens verden, og på NISS (Nordisk Institutt For Scene og Studio) og The University of Wolverhampton studerte hun både jazz og pop musikk (2011 -2014).

Hun har sunget i blant annet Bærum Pikekor. Hun vet godt hvordan det er å stå på scenen som utøvende musiker, og er opptatt av fokus på formidling og interpretasjon. Celine er åpen for ulike sjangre, selv jobber hun mest med pop og jazz. I tillegg komponerer Celine egen musikk, og spiller litt piano (besifring). Som elev hos Celine får du undervisning i både teknikk, uttrykk og det åndelige. Det er viktig å ha et bevisst forhold til musikken for å “finne sin egen stemme”. Celine underviser alle alderstrinn.