KRISTIN

Klarinettpedagog

Hovedinstrument
 Klarinett
Bi-instrument
 Piano, Saksofon og fløyte
Sjanger
 Klassisk, vise, folkemusikk, pop og jazz.

Musikkutdannelse:

  •       Musikklinje på Gjøvik Gymnas
  •       Musikk grunnfag, mellomfag og storfag ved Universitetet i Oslo.
  •       Kurs i orkesterdireksjon, musikk hovedfag ved Universitetet i Oslo.
  •       Mastergrad i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Kristin har en allsidig musikkutdannelse fra Universitetet i Oslo med undervisning i blant annet hovedinstrument, bi-instrument, hørelære, musikkteori, musikkhistorie, direksjon, arrangering og musikkpedagogikk.  I 2014 tok Kristin Master i Musikkvitenskap ved UiO, hvor hennes masteroppgave har tittelen: ”Barn og unges forhold til å spille på konserter.” Denne handler om hvordan vi kan legge til rette for konsertopptredener for barn og unge slik at de yngste konsertutøverne våre  får et positivt forhold  til å spille på konserter.

Etter avlagt Musikk storfagseksamen ble Kristin ansatt ved Ringerike kulturskole som klarinett og pianolærer, hvor hun jobbet fra jan.1991-juni 2009. I løpet av disse årene fikk Kristin mye verdifull erfaring i  å undervise elever på alle nivåer og i forskjellige samspillgrupper.

Kristin har fløyte, saksofon og piano som biinsrumenter og kan undervise i alle binstrumentene fra nybegynner til et litt videregående nivå.

 

Kristin har undervist ved MAYA Musikk & Kulturskole siden høsten 2014. Hun har nå dermed over 30 års erfaring med undervisning av barn og unge i klarinett, fløyte, piano og saksofon.