RUNA

Piano instruktør

Hovedinstrument
 Piano
Biinstrumenter
  sang/vokal, gitar og tverrfløyte
Sjangere
 klassisk piano, pop/jazz, besifring og akkorder/improvisasjon

Runa har pedagogisk utdannelse fra HiOA med hovedvekt på musikk og drama, studier ved Institutt for Musikkvitenskap samt. utøvende og diplomstudier i piano fra Berlin.

Piano er hennes  hovedinstrument, hun underviser nybegynnere og viderekomne elever.
I tillegg underviser hun i sang/vokal og tverrfløyte.
Runa har også et år med teaterstudier ved Schott Acting Studio og AOB Studio i Berlin og internasjonal erfaring via oppsetninger på Teaterhuset Mitte i Berlin og Actors Studio i London.

Som pedagog har Runa ledet musikk – og teatergrupper for barn gjennom ulike kulturprosjekter og aktivitetsskoler. Hun har jobbet som instruktør i teater og musikk for barn og blant annet skrevet og satt opp en musikal med fjerdeklassinger under en Kunst, Kultur og Kreativitetssatsning  i bydel Nordstrand. Hun har også erfaring med de aller minste barna via praksis i musikkbarnehage.

Hele Runas liv har vært preget av mye musikk, sang og teater. Hun har vært engasjert i barne – og ungdomsteater og ved Kulturskolen i Ringsaker, spilte også tverrfløyte lenge og bruker ofte gitar i akkompagnering og arbeid med barn og musikkgrupper. Hennes innstilling og erfaring er at barn vokser og utvikler seg gjennom musikalsk aktivitet og samhandling, og at det skal være gøy!

I tillegg til undervisning og kulturarbeid med barn er hun selv aktiv musiker. Etter to år med teater og oppdrag som korist og akkompagnatør i Berlin, flyttet hun hjem til Norge og startet et soloprosjekt. Etter samarbeid med produsent et Studio i Berlin slippes første singel fra prosjektet nå i høst.

Runa har  drevet egen undervisningsvirksomhet siden 2017 og underviser primært i piano . Hun har også undervist i sang som bi – instrument og hatt nybegynnerelever i gitar og tverrfløyte, samt hatt et engasjement i Kulturetaten hvor  hun jobbet med utvikling og formidling av musikkpedagogiske opplegg for barn og unge. Som utøver jobber hun  en del som pianist og freelance musiker, og ga våren 2019 ut en plate med egenskreven musikk under eget navn.