RUNA

Hovedinstrument
 Piano
Biinstrumenter
  sang/vokal, gitar og tverrfløyte
Sjangere
 klassisk piano, pop/jazz, besifring og akkorder/improvisasjon

Runa har pedagogisk utdannelse fra HiOA med hovedvekt på musikk og drama og studerer for tiden ved Institutt for Musikkvitenskap ved Universitet i Oslo.  Planen er  ytterligere videreutdanning i Musikk og helse ved Musikkhøgskolen.

Piano er hennes  hovedinstrument, hun underviser nybegynnere og viderekomne elever.
I tillegg underviser hun i sang/vokal.
Hun har også et år med teaterstudier ved Schott Acting Studio og AOB Studio i Berlin og internasjonal erfaring via oppsetninger på Teaterhuset Mitte i Berlin og Actors Studio i London.

Som pedagog har Runa ledet musikk – og teatergrupper for barn gjennom ulike kulturprosjekter og aktivitetsskoler. Hun har jobbet som instruktør i teater og musikk for barn og blant annet skrevet og satt opp en musikal med fjerdeklassinger under en Kunst, Kultur og Kreativitetssatsning  i bydel Nordstrand. Hun har også erfaring med de aller minste barna via praksis i musikkbarnehage.

Hele Runas liv har vært preget av mye musikk, sang og teater. Hun har vært engasjert i barne – og ungdomsteater og ved Kulturskolen i Ringsaker, spilte også tverrfløyte lenge og bruker ofte gitar i akkompagnering og arbeid med barn og musikkgrupper. Hennes innstilling og erfaring er at barn vokser og utvikler seg gjennom musikalsk aktivitet og samhandling, og at det skal være gøy!

I tillegg til undervisning og kulturarbeid med barn er hun selv aktiv musiker. Etter to år med teater og oppdrag som korist og akkompagnatør i Berlin, flyttet hun hjem til Norge og startet et soloprosjekt. Etter samarbeid med produsent et Studio i Berlin slippes første singel fra prosjektet nå i høst.